Yleinen tietosuojakäytäntö & evästeet

Perusvippi.fi tietosuojakäytäntö

Tästä löydät Perusvippi.fi pikavippien mainostukseen keskittyneen sivuston tietosuojakäytännöt ja evästeitä koskevat yksityiskohdat.

Rekisteritiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Email: asiakaspalvelu@perusvippi.fi Osoite: Risto Rytin Tie 35, 00570 Helsinki Puhelinnumero: 041-64489351

Kerättävän rekisterin nimi

Perusvippi palvelun asiakasrekisteri

Yleiset linjaukset

 • Perusvippi palvelu toimii ainoastaan mainostajan roolissa, eikä se käsittele, kerää, tallenna tai säilytä lainahakemuksia, tai muita luotonmyöntämiseen liittyviä asioita
 • Kaikki lainahakemuksissa esiintyvät tiedot ovat kolmansien osapuolien hallussa, eikä Perusvippi talleta mitään lainahakemuksessa ilmoitettuja tietoja tai palveluihin luotuja tunnuksia
 • Noudatamme Suomen ja Euroopan alueen asettamia tietosuojalakeja sekä yksityisyyttä ja rekisteritietoja koskevia lakeja. Emme tallenna arkaluotoista tietoa tietokantaamme luettavassa muodossa tai ilman anonyymisointia.

Käyttäjiä koskevat tiedot

Käyttäjien tietojen keräämistä sitoo rajoituksia ja sääntöjä, mitä Perusvippi.fi on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan. Hyvän tavan mukaisesti voitte tästä dokumentista tarkistaa mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen. Perustamme toimintamme laillisuuden lakiteknisiin velvollisuuksiin, sopimukseen asiakkaan kanssa sekä palveluntarjoamisen edellytyksiin.

Kerääminen

Kerättävistä tiedoista ainoa mitä voidaan laskea yksilöiväksi, ovat IP – osoitteet. IP – osoitteet tallennetaan anonyymisoituna tietokantaan, mistä niitä ei voida yhdistää yksittäiseen käyttäjään. Keräämme muita tietoja, mitä käytetään palvelun parantamiseen, kehittämiseen ja yleiseen optimointiin. Nämä tiedot ovat muun muassa seuraavia, mutta ei välttämättä rajoitu näihin:

 • laite
 • selain
 • kieli
 • maa
 • sivustolla asetetut asetukset preferenssit
 • url osoite
 • käyttöjärjestelmä

Kaikki tiedot tallennetaan niin, ettei niitä voida yhdistää takaisin yksittäiseen vierailijaan sivustolla.

Tallentaminen ja käyttö

 • Tiedot tallennetaan Perusvippi.fi sivuston tietokantaan salattuun muotoon. Tiedot eivät ole vapaasti luettavassa muodossa sivuston tietokannassa.
 • Tietokantaan tallennetaan vain tietoja, jotka ovat hyödyllisiä ja tärkeitä palvelun kehittämisen sekä ylläpidon kannalta. Talletettuja tietoja käytetään ainoastaan Perusvippi.fi palvelun kehittämisessä.
 • Tallennettuja tietoja sitoudutaan säilyttämään huolellisesti ja hyvää tietoturva tapaa vaalien. Tietojen säilyttäminen tehdään aina lakien vaatimalla tavalla, eikä niitä luovuteta ilman käyttäjän erillistä suostumusta kolmansille osapuolille.

Luovuttaminen

 • Perusvippi sitoutuu olemaan luovuttamatta mitään kerättyjä tietoja kolmansille osapuolille vastoin käyttäjien suostumusta tai erittäin tarkkaa harkintaa. Tarpeettomasta tietojen luovuttamisesta pidättäydytään kaikissa olosuhteissa, riippumatta siitä sijaitseeko tietokanta Suomessa, EU – alueella tai EU:n ulkopuolella.

Käytännön toimenpiteitä koskien tietosuojaa

Vastuu ja velvollisuudet

Perusvippi vastuu ja velvollisuudet

 • Perusvippi ei ota vastuuta mahdollisten teknisten ongelmien, tietoliikenneongelmien, kehitysprojektien tai muiden mahdollisten muuttujien aiheuttamista katkoista palveluista.
 • Perusvippi pyrkii pitämään palvelunsa toiminnassa ja käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, mutta mahdollisten katkosten sattuminen ei muodosta korvausvelvollisuutta.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa, kehittää tai lopettaa Perusvippi palvelun niin halutessamme ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle. Pyrimme tiedottamaan kaikista mahdollisista muutoksista koskien palvelun toimintaa.

Käyttäjän vastuu ja velvollisuudet

 • Käyttäjä tiedostaa olevansa itse vastuullinen tarkastamaan tietojen oikeellisuuden ennen lainahakemuksen jättämistä. Peruvippi ei ota mitään vastuuta virheellisistä tiedoista omalla tai kolmannen osapuolen sivustolla.
 • Käyttäjä sitoutuu toimimaan sivustolla hyvien tapojen mukaisesti, eikä aiheuttaa häiriötä toimintaan esimerkiksi kuormittamalla asiakaspalvelua tai palveluverkkoa.

Kolmannen osapuolen vastuut ja velvollisuudet

 • Kolmas osapuoli tässä tapauksessa tarkoittaa Perusvippi sivustolla mainostettavia luottolaitoksia. Mainoksien tiedon oikeellisuus on täysin kolmannen osapuolen vastuulla, samoin myös upotettu sisältö
 • Kolmas osapuoli vastaa oman palvelunsa tietoturvasta, tietosuojakäytännöistä ja kaikesta muusta vastaavasta palveluun liittyvästä ylläpidosta

GDPR tutuksi – tietopaketti

Evästeiden käyttäminen Perusvippi palvelussa

Kaikki nykyiset nettipalvelut käyttävät evästeitä toiminnan mahdollistamiseen, ja sama on myös Perusvippi palvelussa. Esittelemme seuraavaksi käytössä olevat evästeet ja niiden toiminnan.

Käytetyt evästeet

Käytämme sivustolla kahdenlaisia evästeitä, joiden toiminta sekä tarkoitus eroaa huomattavasti toisistaan.

 • Sessio – kohtainen eväste tallentaa käyttäjän valintoja ja asetuksia yhden vierailun ajaksi. Sessio-kohtainen eväste poistetaan selaimen sulkeutumisen yhteydessä ja luodaan aina uudelleen, kun sivustolle saavutaan.
 • Seurantaeväste, eli tracking cookie auttaa järjestelmää muistavaan aiemmin vierailleet kävijät. Näin kävijälle voidaan kohdentaa materiaalia paremmin, kuin tilanteessa missä aiempaa vierailua ja valintoja ei muisteta. Seurantaeväste ei poistu automaattisesti selaimen sulkemisen jälkeen
 • Kolmansien osapuolien evästeet voivat tarkoittaa yhteistyökumppaneiden sivulla asettamia evästeitä tai Google käyttämiä evästeitä. Perusvippi.fi ei ota mitään kantaa näiden evästeiden tarpeellisuuteen tai toimintaan.

Evästeiden tarkoitus

 • Evästeitä käytetään useasta syystä, mutta tärkeintä Peruvippi palvelun evästeille on varmistaa sivuston mutkaton toiminta käyttäjän näkökulmasta. Evästeet muistavat valinnat ja teot sivulla, joten se osaa tarjota paremmin sopivaa sisältöä käyttäjälle.
 • Evästeet antavat myös Perusvipin kehittäjille tietoa siitä, miten käyttäjät sivulla toimivat, mitä virheitä syntyy toiminnoista ja minne sivulle palataan useammin. Kaikki tämä tieto auttaa kehittämään palvelua eteenpäin.

Evästeiden toiminnan estäminen tai rajoittaminen

 • Käyttäjällä on täysi oikeus estää evästeiden toiminta tai poistaa halutessaan evästeet kokonaan käytöstä. Kannattaa huomioida, että evästeiden poistaminen käytöstä voi vaikuttaa koko sivuston toimintaa alentavasti, tai jossain tapauksissa estää sivuston toimimisen oikein.
 • Löydät selaimen tietoturva osiosta tiedot tallennetuista evästeistä. Voit halutessasi poistaa evästeet tai estää niiden asentamisen näiden valikoiden kautta.

Lisätietoja tietosuojasta ja sitä koskevista asetuksista

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja